052-8708655
  052-2708655
E_mail: road10@walla.com

 

 

הנדסת מבנים בטיחות ונגישות  |  רישוי עסק
שירותים ויעוץ בטיחות
 | 
הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
   כיבוי אש

 
 

מאמרים

דף הבית >> מאמרים
ליצירת קשר   נייד-  0528708655  road10@walla.com

"למה חסרה בטיחות באתרי בנייה"

תאריך: 18/09/2015 19:40:00
אתר בנייה הוא אחד ממקומות העבודה המסוכנים ביותר הקיימים היום במשק הישראלי. סיכוני הבטיחות הם רבים ,ומשתנים עם בניית המבנה., מבין הסיכונים הרבים ניתן למנות: חפירות,עבודה בגובה,מנופים, כלי צמ"ה, טפסנות,
המשך לקרוא »

מיהו יועץ בטיחות?

תאריך: 19/09/2015 12:00:00
הידעתם שאין הכשרה ליועץ בטיחות! ולמרות זאת רוב הרשויות משתמשות במושג זה.
המשך לקרוא »

דרישות לתיק שטח

תאריך: 27/10/2013 11:48:00
348837-הוראה מס' 503- נובמבר 2009
המשך לקרוא »

הגשת תוכניות לרישוי עסק

תאריך: 27/10/2013 11:48:00
הנחיות לעריכת תוכנית לעסק, כחלק מהדרישות לקבלת רשיון עסק לפי חוק רישוי עסקים לפי תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות) התש"ס – 2000 , פרק ג' סעיף א' 4 (ב) חייבים להגיש את התוכניות הבאות: תרשים סביבה
המשך לקרוא »

החשיבות באחזקת רישיון נהיגה למלגזה

תאריך: 27/10/2013 11:48:00
אספקטים בבטיחות הפעלת מלגזה המלגזה כשלעצמה, ככלי מכני ממונע ונייד, הינה בטוחה מאד. מהירות בה ניתן לנהוג מלגזה אינה גבוהה שכן היא מיועדת לשינוע מטענים
המשך לקרוא »

הכנת תוכניות כיבוי אש

תאריך: 27/10/2013 11:48:00
המשך לקרוא »

למה להיעזר ביועץ בטיחות

תאריך: 27/10/2013 11:48:00
חשיבות בקבלת ייעוץ בטיחות ורישוי- בשלב הקמת העסק על פי חוק רישוי עסקים מטעם משרד הפנים יש הנחיות כלליות לדרישות לקראת רישוי העסק.
המשך לקרוא »

תפקידיו של ממונה הבטיחות בהתאם לדרישות החוק

תאריך: 27/10/2013 11:48:00
תפקידיו של ממונה הבטיחות בהתאם לדרישות החוק דרישות החוק למקומות עבודה ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 1966
המשך לקרוא »

תקנות עבודה בגובה 2007

תאריך: 27/10/2013 11:48:00
אחריות ותחולה עבודה בגובה עבודות ייחודיות בגובה עבודה בגובה על סולמות.
המשך לקרוא »
 

נתיבים ירוקים  |  הנדסת מבנים ובטיחות
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים