052-8708655
  052-2708655
E_mail: road10@walla.com

 

 

הנדסת מבנים בטיחות ונגישות  |  רישוי עסק
שירותים ויעוץ בטיחות
 | 
הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
   כיבוי אש

 
 

פיקוח בטיחות באתרי בנייה

דף הבית >> פיקוח בטיחות באתרי בנייה

פיקוח ויעוץ בטיחות באתרי בנייה

אתר בנייה הוא אחד ממקומות העבודה המסוכנים ביותר הקיימים היום במשק הישראלי. פרויקט בנייה עולים בין מאות אלפים ועד עשרות מליוני שקלים , וכמה מושקע בבטיחות ....ניחוש אחד ! היכן מתרחשות תאונות העבודה באחוזים הגבוהים ביותר במשק הישראלי...נכון בענף הבנייה.
סיכוני הבטיחות רבים ,ומשתנים עם בניית המבנה. מבין הסיכונים הרבים ניתן למנות: חפירות, עבודה בגובה, מנופים, כלי צמ"ה, עבודות חמות, חשמל, עגורן צריח, ועוד רבים אחרים.
האחריות לבטיחות היא של מבצע העבודה ומנהל העבודה המוסמך, אך בדרך כלל לשניהם אין את הזמן והידע להתמודד עם צרכי הבטיחות באתר הבנייה.
החוק מטיל את יישום הבטיחות על מנהל העבודה ודבר זה בניגוד גמור לאינטרס הברור לקדם את הפרויקט, וההתעסקות המסיבית עם הקבלנים השונים ,מפקח מהנדס הפרויקט מונע ממנו לעשות בטיחות.
אנו נספק לך גורם מקצועי בלתי תלוי בתהליך העבודה אשר יפקח מקרוב על תהליכי הבנייה באתר, אשר יוציא דו"ח למנהל /מהנדס הפרויקט מטעם המזמין.
שירותים נוספים: הכנת תוכנית בטיחות וסקר סיכונים, הכנת תוכנית ארגון אתר, הדרכת מנהל עבודה ועובדים, הסמכה לעבודה בגובה.
נתנו שירותי בטיחות לקבלני בניין המחזיקים רישיון קבלני בבניה (ג1-ג5), ופיקחנו באתרי בנייה רבים ברחבי הארץ.
 
פיקוח בטיחות בהקמת מכון חקר המח באוניברסיטה העברית בירושלים
לפרטים נוספים התקשר 052-8708655 או צור קשר >>
בטיחות בבניה, יעוץ בטיחות לאתר בניה, פיקוח בטיחות בבניה, ליווי בטיחות בבניה, תוכנית בטיחות בבניה.
 

נתיבים ירוקים  |  הנדסת מבנים ובטיחות
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים