052-8708655
  052-2708655
E_mail: road10@walla.com

 

 

הנדסת מבנים בטיחות ונגישות  |  רישוי עסק
שירותים ויעוץ בטיחות
 | 
הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
   כיבוי אש

 
 

"למה חסרה בטיחות באתרי בנייה"

דף הבית >> מאמרים >> "למה חסרה בטיחות באתרי בנייה"
האחריות לבטיחות באתרי בנייה- למה הבטיחות חסרה באתרי הבנייה?
אתר בנייה הוא אחד ממקומות העבודה המסוכנים ביותר הקיימים היום במשק הישראלי. סיכוני הבטיחות הם רבים ,ומשתנים עם בניית המבנה., מבין הסיכונים הרבים ניתן למנות: חפירות,עבודה בגובה,מנופים, כלי צמ"ה, טפסנות, עגורן צריח ,חשמל, עבודות חמות, קבלנים שונים ועוד רבים אחרים.

המציאות הכואבת
 פרויקט בנייה עולה בין מאות אלפים שקלים ועד עשרות מליוני שקלים , וכמה מושקע בבטיחות ניחוש אחד –מעט מאוד!. היכן מתרחשות תאונות העבודה  באחוזים הגבוהים ביותר במשק הישראלי...נכון בענף הבנייה.
תקנות הבטיחות בבניה מטילות את האחריות לבטיחות על מבצע הבנייה, שהוא בדרך כלל הקבלן הראשי , וזה המחוייב להעסיק מנהל עבודה מוסמך מטיל עליו את האחריות לבטיחות באתר הבנייה(מתוך התקנות הבטיחות בבנייה).
אך מנהל העבודה העסוק בניהול העבודה וקידום הפרויקט, יחד עם חיכוך מתמיד עם עשרות רבות של עובדי קבלן שונים יוצר מצב של יישום בטיחות ברמות נמוכות ,אם בכלל, ולעיתים קרובות הבטיחות מעכבת את העבודה ,אז למה להכביד על העובדים ועל הפרויקט.
פערי הבטיחות באתרי בנייה הם רבים: עובדי גובה שאינם מוסמכים, מפעילי צמ"ה ללא רישיון נהיגה מתאים, כלי צמ"ה ללא רישיון וביטוח בתוקף, מכונות הרמה ללא תסקירי בטיחות, אי הקפדה בדרישות החוק בענין חפירות, חיבורי חשמל לא תקינים וללא בדיקה, ללא מעקות במקומות בהם נדרש מעקה,סולמות לא תקניים,פיגומים לא תקניים ,כל אלה ואחרים מגדילים את הפוטנציאל לאירועי בטיחות.
אגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה מכיר זאת היטב ויודע שרק גורם מקצועי מתאים יכול ליישם את הבטיחות באתר בנייה,קרי ממונה בטיחות מוסמך שעבר הכשרה ענפית בבניה,אשר ייעץ בבטיחות ,ידריך בדבר סיכוני הבטיחות באתר, יסמיך לעבודה בגובה, יכין תוכנית בטיחות וסקרי סיכונים, ידאג לאמצעי מיגון וכיבוי אש ,ויבצע פעולות פיקוח ואכיפה .כיום החוק מחייב ממונה בטיחות באתר בנייה רק מעל 50 עובדים באתר, אך באיזה אתר בנייה יש בו זמנית 50 עובדים.

יזמני בנייה מסוימים במשק הישראלי המכירים את המציאות הישראלית כגון: אינטל, נובל אינרג'י , תנובה, דלק אלון, סופרגז(הכרות אישית) ועוד אחרים מחייבים ליווי צמוד של ממונה בטיחות בפרויקט הבנייה למרות שהחוק אינו מחייב,וברור שבפרויקטים אלו הבטיחות מיושמת,והאתרים אלו בטוחים יותר.
ועוד נקודה-לפי תקנה 166 של תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)-התשמ"ח - 1988

פרוט האתרים שלגביהם יש לדרוש הכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה.
 
1)       באתר שמועסקים בו מעל 50 עובדים (כולל עובדי הקבלנים).
2)       באתר שגובה המבנה עולה על 25 מטר (גובה סופי).
3)       באתר שבו מוצבים שני עגורני צריח ומעלה.
4)       באתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך גדרתו של מפעל תעשייתי פעיל ואין הפרדה בינו לבין החלק הפעיל של המפעל.
5)       כל אתר אחר שנדרש לעשות כן על פי דרישת מפקח העבודה, כאשר לדעתו רמת הסיכון הצפויה במהלך ביצוע העבודה או באחד משלביה מחייבים זאת.
 
מבצע בנייה שאינו מבצע את דרישת החוק לעיל עובר עבירה פלילית, עד כמה דרישת תקנה זו מיושמת באתרי בנייה? אז מה הפלא שיש לנו תאונות עבודה באתרי בנייה....
 
 
 

נתיבים ירוקים  |  הנדסת מבנים ובטיחות
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים