052-8708655
  052-2708655
E_mail: road10@walla.com

 

 

הנדסת מבנים בטיחות ונגישות  |  רישוי עסק
שירותים ויעוץ בטיחות
 | 
הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
   כיבוי אש

 
 

יעוץ נגישות

דף הבית >> יעוץ נגישות
יעוץ נגישות

זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה,
מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל
עקרון כבוד הבריות.
אדם עם מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו, על פי רצונו והעדפותיו,
והכול בהתאם להוראות כל דין.
"נגישות" – אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות,
קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש
במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני,
מכובד, עצמאי ובטיחותי;
 
מורשה נגישות מתו"ס- הנדסאי / מהנדס/ אדריכל אשר רשומים בפנקס מורשי
הנגישות ומוסמכים לקבוע את דרישות הנגישות לבניין קיים,
בנין חדש בהיתר ולעסק קיים או בהקמה.

מורשה נגישות מתו"ס- מורשה נגישות למבנים תשתיות וסביבה.

מורשה נגישות השירות- מי שרשום בפנקס מורשה נגישות השירות למתן
שירות ציבורי אשר יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, מי שאחראי לאספקת
שירות ציבורי יבצע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לפי סימן זה.

שירותי הנגישות הניתנים הם:

  • אישור נגישות להיתרי בנייה
  • אישור נגישות לטופס 4 לאתר בנייה (איכלוס)
  • ביצוע סקרי נגישות למבנים קיימים
  • נגישות לבעלי מוגבלויות
  • ייעוץ מקצועי, פיקוח וליווי אישי לכל פרויקט נגישות
  • אישור נגישות לעסקים קיימיםניתן לקבל סל שירותים של:  בטיחות (בטיחות מבנים וכיבוי אש) ונגישות
(מבנים תשתיות וסביבה, והשירות)
נשמח לשיתוף פעולה עם משרדי תכנון.

יעוץ נגישות, מורשה נגישות, נגישות השירות, נגישות לעסק, נגישות לבנין,
נגישות לאתר, נגישות היתר, נגישות לאדם עם מוגבלויות, נגישות מבנים,
נגישות תשתיות.
לפרטים נוספים התקשר 052-8708655 או צור קשר >>
 

נתיבים ירוקים  |  הנדסת מבנים ובטיחות
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים