052-8708655
  052-2708655
E_mail: road10@walla.com

 

 

הנדסת מבנים בטיחות ונגישות  |  רישוי עסק
שירותים ויעוץ בטיחות
 | 
הדרכות בטיחות
הסמכות לתקני איכות
   כיבוי אש

 
 

תוכנית בטיחות לפרוייקט בניה

דף הבית >> תוכנית בטיחות לפרוייקט בניה
הכנת תוכנית  בטיחות לפרוייקט בניה

הכנת תוכנית ארגון אתר/סקר סיכונים לפרויקט בנייה
פרויקט בנייה אוגד בתוכו את מירב הסיכונים הקיימים בתהליכי עבודה ,כגון: חפירות,נפילה מגובה, כלי צמ"ה,עבודות חשמל,
פיגומים ,טפסנות ועוד רבים אחרים.
קבע אגף הפיקוח על העבודה לפי תקנה 166 לתקנות הבטיחות בבניה התשמ"ח- 1988 שיש להכין תוכנית ארגון בטיחותי של
אתר בנייה באתרים הבאים:
  1. באתר בו מועסקים מעל 50 עובדים (כולל עובדי קבלן)
  2. באתר שגובה המבנה עולה על 25 מטר (גובה סופי)
  3. באתר שבו מוצבים 2 עגורני צריח.
  4. באתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך גדרו של מפעל תעשיה פעיל ואין הפרדה בינו לבין החלק הפעיל של המפעל.
המטרה המרכזית של תוכנית ארגון האתר וסקר הסיכונים זה לקבוע סדר וארגון באתר בנייה אשר לאורך חיי הפרויקט מתבצעות
עשרות עבודות במקביל עם סיכוני עבודה רבים ומשתנים .
סקר הסיכונים נועד להציג את הסיכוניים בפרויקט, להעריכם וכן לקבוע אילו פעולות נבצע על מנת למזער את הסיכונים באופן
אשר לא יסכן חיי אדם וימנעו אירועי בטיחות.

פרויקטים ואתרים שלהם הוכנו תוכניות ארגון אתר / סקר סיכונים : פרויקט גז טבעי במפעלים הבאים:
(אליאנס חדרה , תנובה אלון תבור, תנובה תל  יוסף, אורבונד אלון תבור, טרה נתיבות, קורנס באשדוד, פלזיב, ברום בנאות
חובב), שלב ב' לבניית מתקן טיהור שפכים בקבוצת כנרת ועוד אחרים

 
פיקוח בטיחות באתר בנייה מכון חקר המח באונברסיטה העברית

לפרטים נוספים התקשר 052-8708655 או צור קשר >>
 

נתיבים ירוקים  |  הנדסת מבנים ובטיחות
יעוץ בטיחות | תוכניות בטיחות למבנה ציבור | תוכניות כיבוי אש | כתב כמויות | רישוי עסקים | תיק שטח | בטיחות באירוע המוני | תוכנית לניהול הבטיחות
הדרכות לעבודה בגובה
לייבסיטי - בניית אתרים